Domov « Nazaj

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci
Telefon: 02 53 81 350, E-mail: info@zitek.si

Women & YouthS projektom želimo doseči:

  • izboljšanje sodelovanja, povečanje konkurenčnosti med ciljnimi skupinami žensk in mladih;
  • organizacija delavnic, usposabljanj, izmenjavo dobrih praks, prenos znanja ter nudenje strokovne podpore zaposlenim in brezposelnim preko iniciativ vseživljenjskega učenja v čezmejnem območju SLO in MAD (SLO regije: Pomurje in Podravje, MAD: Županija Zala in Vas);
  • vključevanje najbolj občutljivih ciljnih skupin – ženske in mladi - združevanje in intenziviranje aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja, predvsem usposabljanje mentorjev in človeških resursov na obeh straneh meje, ki bi z inovativnimi pristopi (IKT podpora, e-učenje, ipd.) pripomogli k dvigu samozavesti, dvigu nivoja znanja, pridobitvi novih znanj, itd;
  • udeleženci usposabljanj bodo pridobili predvsem praktična znanja, izmenjali bodo izkušnje, nadgradili bodo obstoječa znanja, bolj se bodo povezovali in sodelovali. Vse to bo pripomoglo k ohranjanju poseljenosti podeželja in trajnostnemu razvoju čezmejnih regij.