Domov « Nazaj

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci
Telefon: 02 53 81 350, E-mail: info@zitek.si

Tradicionalna gorička hiša

Poslanstvo naše generacije je ohraniti naravno in kulturno dediščino našim otrokom, poslanstvo projekta pa je ovrednotiti posamezne elemente kulturne dediščine na območju LAS Goričko. Z projektnimi aktivnostmi bomo poskušali prebivalcem Goričkega, kateri imajo v lasti te predvidene elemente kulturne dediščine, prikazati pomen teh elementov in na ta način preprečiti njihovo izgubo in jim zagotoviti trajen obstoj.

Projekt je sofinanciran v okviru Javnega poziva za zbiranje predlogov izvedbenih projektov za Letni izvedbeni načrt Lokalne akcijske skupine za območje občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina za leto 2009.

Projekt prispeva k III. prioriteti LRS: Trajno varovanje naravne in kulturne dediščine, k ukrepu Ohranjanje ljudskega izročila. To prioriteto želimo doseči tako, da bomo ovrednotili posamezne elemente kulturne dediščine na območju LAS Goričko kot so stavbna dediščina, obrti za potrebe stavbarstva, tradicionalna krajina in vpliv tradicionalne prehrane,  šeg, navad in običajev na oblikovanje teh elementov kulturne dediščine. Vse to bomo pod skupnim nazivom »Tradicionalna gorička hiša« oblikovali v integrirani produkt.