Domov « Nazaj

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci
Telefon: 02 53 81 350, E-mail: info@zitek.si

Okoljski kažipot po Goričkem

Naziv operacije: Okoljski kažipot po Goričkem

Akronim: GO pot

Okoljski kažipot po Goričkem

 

Biotska raznovrstnost v zaselkih Goričkega da pridih neokrnjenosti, katero je potrebno varovati. Turisti, obiskovalci ter drugi izletniki, ki se potepajo po Goričkem, naletijo na vrsto različnih interpretacij okoljske infrastrukture.

Večinski del Goričkega spada pod Krajinski Park Goričko ter v območje Nature 2000, ki imata svoje predpise in navodila o označevanju varovanih območij. Z operacijo Okoljski kažipot po Goričkem želimo poenotiti okoljsko infrastrukturo na območju LAS Goričko, ki bo skladna z navodili označevanj v Naturi 2000.

Analiza stanja območja LAS Goričko, kjer bo zajetih 11 občin, bo dala sliko trenutnega stanja interpretacijske infrastrukture, med drugim tudi identificirala njene skrbnike.  Na osnovi analize se bo pripravil priročnik za občine o interpretacijski infrastrukturi ter 5 idejnih načrtov za 5 občin, ki bodo vsebovali okoljevarstvene sklope (varovana območja: vode, živali, rastlin).

Skozi operacijo se bo izvedla tudi interaktivna informacijska tabla ter urbana parkovna oprema. Ob glavnem vhodu v stavbo dvorca bo partner RIS Dvorec Rakičan na zid postavil interaktivno informacijsko tablo, ki bo omogočala kontinuiran prikaz poljubnih interaktivnih vsebin. Uporabnikom bodo na voljo informacije o naravni raznovrstnosti parka, zgodovini parka ter urbani parkovni opremi in njeni lokaciji v grajskem parku dvorca Rakičan.

V okviru urbane parkovne opreme bodo postavljene bodo nove, inovativne ter atraktivne klopi z namenom ohranjanja kulturne in naravne dediščine grajskega parka.

Okoljski kažipot po Goričkem bo priložnost tudi za animacijske lokalne vodnike, ki se bodo seznanili z varovanim okoljem ter z označbami na Goričkem. 

Operacija zagotavlja trajnost, saj bodo pripravljeni idejni načrti za občine, ki jih bodo lahko ob finančnih naložbah umestili v njihovo okolje. 

Projekta ideja je pomembna za LAS območje, saj zajema celotno območje LAS 11 občin, Krajinski park Goričko ter Naturo 2000. Z poenotenjem okoljske infrastrukture bomo pozitivno vplivali na sklop biodiverzitete predvsem pa z ozaveščanjem in informiranjem o bogati biodiverziteti različnim deležnikom v Pomurju. Projektne aktivnosti so naravnane v smer izboljšanja odnosa ljudi do zavarovanih območij.

               

Cilji operacije:

 • Poenotenje interpretacijske infrastrukture na območju LAS Goričko, kjer želimo doprinesti celotni pokrajini enoten označevalski izgled ob predpisih Natura 2000 in Krajinskega parka Goričko.
 • Interaktivna informacijska tabla ter urbana parkovna oprema  kot prikaz naravne in kulturne dediščine
 • Animiranje lokalnih vodnikov za poznavanje varovanega območja, kot povezovanje narave z naravno in kulturno dediščino

 

Rezultati operacije:

 • E-turistični program z varovanimi območji ob kulturni in kulinarični danosti območja
 • Izvedba dveh animacijskih delavnic
 • Izvedba izleta za osnovnošolce, t.i. Izlet k biodiverziteti
 • Priročnik o poenotenju okoljske infrastrukture s 5 idejnimi načrti urbane opreme za 5 občin
 • Kratka oddaja o biodiverziteti
 • Natečaj za »NAJ fotko«
 • Facebook stran in Instragram profil
 • Igra spomin s slikami biodiverzitete z območja LAS Goričko

 

Društvo za trajnostni razvoj podeželja »Žitek« je partner v projektu in izvaja sledeče aktivnosti:

 • vodenje in koordinacija projekta
 • priprava dokumenta analiza stanja interpretacijske infrastrukture na območju LAS Goričko.
 • Pomoč pri vsebini dokumenta Priročnik občinam o poenotenju okoljske infrastrukture
 • Priprava vsebine  e-turističnega programa o varovanih območij in kulturne dediščine skupaj z zunanjim izvajalcem
 • Izvedba izleta k biodiverziteti
 • Izvedba animacijskih delavnic za lokalne vodnike
 • ozaveščevalne aktivnosti (facebook, instagram, natečaj Naj fotka, igra spomin s slikami biotske raznovrstnosti na območju LAS Goričko)

Spletna stran Evropske komisije: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si