Domov « Nazaj

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci
Telefon: 02 53 81 350, E-mail: info@zitek.si

Namen in cilji

Društvo svoje namene in cilje uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

  • s prirejanjem ter organizacijo posvetovanj, razprav ( okroglih miz ), taborov, delavnic, tečajev, seminarjev, krožkov, ekskurzij, usposabljanj ter s sodelovanjem svojih članov na naštetih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo druge organizacije;
  • sodeluje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali ljubiteljsko ukvarjajo s primerljivim področjem dela ali vsebinami;
  • s popularizacijo prek sredstev javnega obveščanja in javnih oblik komuniciranja;
  • s prizadevanjem za visoko strokovno raven dela društva;
  • z organiziranjem namenskega izobraževanja in usposabljanja članov društva;
  • z zavzemanjem za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva;
  • s seznanjanjem članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja društva.