Domov « Nazaj

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci
Telefon: 02 53 81 350, E-mail: info@zitek.si

Gorički lejs

Cilj projekta, Gorički lejs – potencial razvoja Goričkega, katerega nosilec je Društvo za trajnostni razvoj podeželja Žitek, je vzpostavitev verige proizvajalcev in predelovalcev lesa na območju LAS Goričko. S promocijskimi aktivnostmi se poveča prepoznavnost proizvajalcev in predelovalcev lesa in s tem učinkovitejše trženje njihovih produktov.

Vse tovrstne subjekte bomo združili na enem mestu in jih vzpodbudili k boljšemu medsebojnemu sodelovanju. Na ta način bomo prispevali k povečanju izkoristka lesno proizvodnega potenciala gozdov. Z trajnim varovanjem naravne in kulturne dediščine ter ekonomsko učinkovitejšega gospodarjenja z gozdovi, bomo trajnostno prispevali tudi k prioriteti Lokalne razvojne strategije.

Ciljne skupine projekta so, pridelovalci in predelovalci lesa na območju LAS Goričko, mladi, katere zanima pridelava in predelava lesa ter starejši zainteresirani.

Partnerji projekta sta Občina Rogašovci in Občina Hodoš

Projekt je financiran iz LEADER sredstev območja Lokalne akcijske skupine LAS Goričko

Med glavne projektne aktivnosti sodijo: vzpostavitev združenja, izdelava celostne grafične podobe, izdelava spletne strani združenja, predstavitveno promocijska gradiva, izdelava drobnega promocijskega materiala, izdelava ozaveščevalnih gradiv, izvedba javnega natečaja za izbiro ozaveščevalnih elementov izdelanih iz lesa in organiziranje ter prisostvovanje raznim dogodkom.