Domov « Nazaj

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci
Telefon: 02 53 81 350, E-mail: info@zitek.si

O društvu

Društvo za trajnostni razvoj podeželja ŽITEK
Osnovni cilj društva »ŽITEK« je - prispevati k duhovnemu in gospodarskemu razvoju ter blaginji ljudi na podeželju.
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi lažje uresničitve osnovnega cilja.
Delo društva in njegovih organov je javno.
Delovanje društva:
  • da s svojimi aktivnostmi pozitivno prispeva k celovitemu in trajnostnemu duhovnemu in gospodarskemu razvoju ter blaginji ljudi na podeželju;
  • delovanje društva je namenjeno identifikaciji, razvoju, promociji in pospeševanju trženja potencialov podeželja ( produktov, vrednot, običajev, naravne in kulturne dediščine );
  • društvo se zavzema za oživljanje in ohranjanje ljudskega izročila, starih običajev, opravil in obrti, za vzpodbujanje izdelave, promocije in trženja izdelkov domače in umetne obrti ter za razvoj in promocijo kolektivne znamke in blagovnih znamk za trženje produktov podeželja;  delovanje društva je namenjeno splošnim koristim, je dobronamerno in neprofitno;
  • društvo posveča posebno pozornost razvoju človeških potencialov podeželja ter razvoju in vzpostavljanju novih oblik sodelovanja ter interesnega povezovanja ljudi;
  • še posebej se društvo zavzema za poglobitve prijateljskih stikov, za sodelovanje in sožitje prebivalcev v obmejnem območju Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške;
  • v okvirju svojih zmožnosti in angažiranja svojih članov, društvo na območju svojega delovanja sodeluje pri skrbi za gospodarski razvoj, znanost in kulturo, vzgojo in izobraževanje, varstvo narave.