Domov « Nazaj

Žitek
Društvo za trajnostni razvoj podeželja
Andrejci 33/a, 9221 Martjanci
Telefon: 02 53 81 350, E-mail: info@zitek.si

Prenova spletnih strani

Društvo ŽITEK se predstavi - dobrodošli na naši novi spletni strani.

Prenova spletnih strani

Osnovni cilj društva »ŽITEK« je - prispevati k duhovnemu in gospodarskemu razvoju ter blaginji ljudi na podeželju. 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi lažje uresničitve osnovnega cilja.

Delo društva in njegovih organov je javno.